1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
1

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ| Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ| Ε΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ | ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
                2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
                   2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011| 2012| 2013|
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link |
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link |