ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΛΛΩΝΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Η Ενορία Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μαλλών Ιεράπετρας προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου της Ενορίας, ήτοι μίας αίθουσας επιφάνειας 26,53 τ.μ., που βρίσκεται στον πρώτο πάνω από τον ισόγειο όροφο οικοδομής, εντός του οικισμού Μαλλών της  κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Μαλλών Ιεράπετρας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, από 11:30΄ π.μ. έως 12:30΄ μ.μ., στο Γραφείο της Ενορίας, στις Μάλλες. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τρία (3) χρόνια, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και λήξη την 30-4-2022, με δικαίωμα ανανεώσεως για μια επιπλέον τριετία. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τριάντα Ευρώ (30,00 €). Οι όροι συμμετοχής αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 16/17-3-2019 αναλυτική Προκήρυξη φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού της Ενορίας Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μαλλών, που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενορίας και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας www.imis.gr .

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΑΛΛΩΝ