ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 Η  Ορθόδοξη  Εκκλησία της Κρήτης είναι εξ ορισμού και κατά παράδοση Αποστολική. Με τις περιοδίες του  Αποστόλου Παύλου στην Κρήτη και με την εγκατάσταση από τον ίδιο του μαθητή και συνεκδήμου του  Απόστολου Τίτου, ως πρώτου Επισκόπου, στα πλαίσια της Δ΄ αποστολικής περιοδείας του το 62 η 63 μ. Χ., άρχισε αυτοπροσώπως ο συστηματικός εκχριστιανισμός της μεγαλονήσου και η αρχική οργάνωση της τοπικής Εκκλησίας της Κρήτης. Νωρίτερα, το 60-61 μ. Χ., ο  Απόστολος των Εθνών είχε ξανάρθει στην Κρήτη, όταν το πλοίο που τον μετέφερε δέσμιο για να φυλακιστεί στη Ρωμη είχε προσορμίσει αναγκαστικά στούς Καλούς Λιμένες της νότιας Κρήτης (Πραξ. κζ΄ 8). Πιθανόν πριν από τον Απόστολο Παύλο το ευαγγέλιο είχαν κηρύξει στην Κρήτη, οι  Ιουδαίοι που ήταν παρόντες στα  Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και είχαν ασπασθεί τον Χριστιανισμό.