ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡIΑΡΧΕΙΟ

IEPA MHTPOΠOΛIΣ IEPAΠYTNHΣ KAI ΣHTEIAΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ IΔPYMA “ΠANAΓIA H AKPΩTHPIANH”

 

Ἐντυπωσίασαν οἱ δυό νέες ἐκδόσεις

τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία στήν κατάμεστη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ ξενοδοχείου Sitia Beach παρουσιάστηκαν οἱ δυό νέες ἐκδόσεις τοῦ Κοινωφελοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριαν?» τή Δευτέρα 31 Μαΐου τρέχοντος ἔτους.

Πρόκειται γιά τά βιβλία «Ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση 1941-1944 στήν ἐπαρχία Σητείας ἀπό τίς πηγές» καί «Τά Κρύ(γί)ἅ καί οἱ οἰκισμοί τῆς τέως Κοινότητας Κρυῶν Σητείας» τοῦ ἐξαίρετου φιλολόγου κ. Ἐμμανουήλ Κουτσαντωνάκη.

Οἱ παραπάνω ἐκδόσεις ἐντάσσονται στά πλαίσια τῶν σκοπῶν καί ἐπιδιώξεων τοῦ Κοινωφελοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριαν?» καί ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. Ἱδρύματος, καλωσορίζοντας τούς παριστάμενους «ἡ προβολή καί ἡ ἀνάδειξη τῆς τοπικῆς ἱστορίας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καί τῆς πλούσιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου μας ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς κύριους σκοπούς τοῦ Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριαν?». Ὡς Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος θεωρήσαμε, ὅτι ἡ δημοσίευση τῶν μελετῶν τοῦ κ. Κουτσαντωνάκη γιά τήν Ἐθνική Ἀντίσταση στήν ἐπαρχία Σητείας καί τήν ἱστορία τῶν Κρυγιῶν καί τῶν οἰκισμῶν τοῦ ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας μιά εὐκαιρία γιά βαθύτερη γνώση τῆς τοπικῆς μας ἱστορίας, πού ἐνισχύει τήν ἐθνική μας αὐτογνωσία, ἐπειδή ἀκριβῶς τό παρόν καί τό μέλλον ἔχουν βαθιά τίς ρίζες τούς στό παρελθόν. Ὁ ἀναγνώστης ἔχει τή δυνατότητα νά πληροφορηθεῖ ἀντικειμενικά ἀπό τίς αὐθεντικές πηγές γιά τόν ἀντιστασιακό ἀγώνα τοῦ Σητειακοῦ λαοῦ ἀλλά καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς ἐπαρχίας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Ἡγούμενο τῆς Ι. Μονῆς Τοπλοῦ μακαριστό Ἀρχιμ. Γεννάδιο Συλλιγνάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐγκαταστήσει καί λειτουργοῦσε ἀσύρματο στήν ἱστορική Μονή γιά τήν ἐπικοινωνία μέ τίς συμμαχικές δυνάμεις στή Μέση Ἀνατολή».

Γιά τή δομή καί τό περιεχόμενο τῶν δυό συγγραμμάτων μίλησε κατάλληλα ὁ συντοπίτης μας φιλόλογος κ. Γεώργιος Αἰκατερινίδης, τέως Διευθυντής τοῦ Κέντρου Ἔρευνας Ἑλληνικῆς Λαογραφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος περιεκτικά καί μέ γλαφυρότητα παρουσίασε τά δυό νέα συγγράμματα, ἐνῶ μεταξύ ἄλλων, ἐπεσήμανε τήν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς προσφορᾶς τῆς ἐπαρχίας Σητείας στούς ἐθνικούς ἀγῶνες, ὅπως εἶναι ἡ ἐθνική ἀντίσταση κατά τῶν γερμανοϊταλικῶν δυνάμεων κατοχῆς, κάνοντας ἰδιαίτερη ἀναφορά στίς ἐργώδεις προσπάθειες ἀνακάλυψης τῶν αὐθεντικῶν πηγῶν, ἀλλά καί στά κωλύματα πού ἀναφύονται στήν πορεία τῆς ἔρευνας ἐκείνου πού φιλοδοξεῖ τήν ἀντικειμενική καταγραφή τῶν ἱστορικῶν δεδομένων.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισαν ὁ Δήμαρχος Σητείας κ. Ν. Κουρουπάκης, ὁ Ἀντινομάρχης Λασιθίου κ. Θ. Πατεράκης, καθώς καί οἱ κύριοι Γ. Χατζηδάκης, Πρόεδρος τῆς Ἐταιρίας Γραμμάτων καί Τεχνῶν Ἀνατολικῆς Κρήτης καί Φ. Ἰωαννίδης, πρώην Ὑφυπουργός.

Ὁ συγγραφέας κ. Κουτσαντωνάκης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σέβ. Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, τίς οἰκογένειες τῶν ἀντιστασιακῶν καί ὅσους τοῦ ἐμπιστεύθηκαν ἀρχειακό ὑλικό καί πληροφορίες γιά τήν περίοδο τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης, ἀναφέρθηκε στίς δυσκολίες τίς ὁποῖες συναντᾶ ὁ ἐρευνητής πού ἀσχολεῖται μέ τήν τοπική ἱστορία.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, οἱ Δήμαρχοι Σητείας καί Ἰτάνου κ. Νίκ. Κουρουπάκης καί Ἰω. Χατζηνάκης ἀντίστοιχα, ὁ Ἀντινομάρχης Λασιθίου κ. Θεοδ. Πατεράκης, ἡ Πρόεδρος κ. Αἴκ. Ζερβάκη καί μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Σητείας, οἱ πρώην Δήμαρχοι Σητείας καί Ἰτάνου κ. Νίκ. Τσικαλάκης καί Ἰω. Περράκης, ὁ Ἀντιπρόεδρος Ἡγούμενος Φιλόθεος Σπανουδάκης καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν φορέων καί ἀρχῶν, ἐνῶ μήνυμα ἀπέστειλε ὁ συντοπίτης μας Ὑφυπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων κ. Μίχ. Καρχιμάκης.

Τά δυό καλαίσθητα βιβλία διανεμήθηκαν δωρεάν σέ ὅλους τους παρισταμένους ἐνῶ θά ἀποσταλοῦν στίς βιβλιοθῆκες, τά σχολεῖα, τίς ὑπηρεσίες καί τίς ἀρχές τοῦ Νομοῦ Λασιθίου.

Τέλος, ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, καί Πρόεδρος τοῦ Κοινωφελοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή», παρουσίασε τόν κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου, ΜΒΑ-Οἰκονομολόγο, Εἰδικό Συνεργάτη Διοίκησης τοῦ Ἱδρύματος.

Ἱερά Μονή Τοπλού, 31 Μαΐου 2010