ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΣΕΒ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ κ. κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΚΗ»

(Σητεία 30/5/2010)

 

Ἡ σημερινή συνάντηση τῶν κοινωνικῶν φορέων καί ὑποστήριξης τῆς Ἐπαρχίας Σητείας εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική. Δυστυχῶς, ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις καθιστοῦν ἀδύνατη τή φυσική παρουσία μας ἀνάμεσά σας*. Ὡστόσο, εἴμαστε πεπεισμένοι γιά τή χρησιμότητα τῆς ἡμερίδας, ἀφοῦ θά συνδράμει στό συντονισμό καί συμψυχισμό τῶν μελῶν τῶν Ἐθελοντικῶν Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανισμῶν, τῶν φορέων τῆς πολιτείας, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, ἀλλά καί τῶν ἐνεργῶν πολιτῶν τοῦ τόπου μας, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται ἀπό τόν ἀλτρουϊσμό καί τή διάθεση κοινωνικῆς προσφορᾶς.

Εἶναι μιά ἐπιβεβλημένη συνεργασία δεδομένου ὅτι αὐξάνει συνεχῶς ὁ ἀριθμός τῶν συνανθρώπων μας πού χρήζουν ἀρωγῆς καί κοινωνικῆς ὑποστήριξης καί μάλιστα στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς ψυχικῆς ὑγείας. Οἱ τεκμηριωμένες προτάσεις πού θά κατατεθοῦν ἀπόψε ἀπό τούς εἰδήμονες στόν τομέα τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς ἀλλά καί ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων εἶναι πολύτιμες. Μᾶς μεταδίδουν βιωματικά ἕνα μάθημα ὑγιοῦς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς, ἔμπρακτης ἀγάπης, φιλαλληλίας καί διακονίας τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πού εἶναι εἰκόνα Θεοῦ.

Τό παράδειγμα τῆς ἐθελούσιας προσφορᾶς μᾶς τό παρέδωσε ὁ Θεάνθρωπος Ἰ. Χριστός, τό ἀρχέτυπο τῆς «κατ΄εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν ἑκούσια Σταυρική θυσία Του γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου. Ἄλλωστε, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ Θεολογία της στηρίζεται στήν Τριαδολογική Ὀντολογία, δηλ. στήν κοινωνία τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ καθένας μας γίνεται ἀληθινό πρόσωπο μόνο ὅταν σχετίζεται μέ τά ἄλλα πρόσωπα. Χωρίς συμμετοχή, ἀμοιβαιότητα καί ἀγάπη ὁ ἄνθρωπος καταντᾶ ἕνα ἄτομο χωρίς κίνητρο καί ἐνδιαφέρον γιά ζωή. Ἡ ἰδιώτευση, ὁ εὐδαιμονισμός, ὁ ὠχαδελφισμός, ἡ ἀποστασιοποίηση ἀπό τά προβλήματα καί τίς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου εἶναι πρακτικές ἀντικοινωνικές καί συμπεριφορές ἀπάνθρωπες.

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς κοινωνία προσώπων, καλλιεργεῖ τήν ἐθελοντική δράση καί ἀναπτύσει ἰδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα γιά τούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας. M έσα στό πολύπλευρο ἐνοριακό ἔργο ἡ ἐθελοντική προσφορά ἤ ἡ διακονία στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι εὐρέως διαδεδομένη ἀπό τό παιδάκι πού ὑπηρετεῖ στό Ἅγιο Βῆμα, μέχρι τόν Ἐπίτροπο, τόν κατηχητή, τόν δάσκαλο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τήν κυρία τοῦ φιλοπτώχου, πού ἀφανῶς καί ἀνιδιοτελῶς διακονοῦν τούς συνανθρώπους τους. Ἐπίσης, παρέχει τή δυνατότητα συμμετοχῆς στά διάφορα εὐαγῆ ἱδρύματά της πού ἐργάζονται γιά τήν ὑλική καί ἠθική στήριξη συνανθρώπων μας, ἤ στά φιλόπτωχα ταμεῖα καί τίς «ὁμάδες ἀγάπης» τῶν Ἐνοριῶν πού ἀνακουφίζουν ἐμπερίστατες οἰκογένειες. Μέ αὐτό τόν τρόπο παραμένει πιστή στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος προτρέπει: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφοτισμένοι κἀγώ ἀναπάυσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28).

Σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία ὅλα θυσιάζονται στό βωμό τοῦ κέρδους καί τῆς σκοπιμότητας, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἐμφανή δυσλειτουργία τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων καί τήν ἔλλειψη κοινοτικῆς ἀλληλλεγύης, ὄντως εἶναι μονόδρομος καί σύγχρονη ἀνάγκη νά ἐγκολπωθοῦμε τόν ἐθελοντισμό καί τήν ἀνιδιοτελή προσφορά στόν ἄλλο, ὁ ὁποῖος δέν «εἶναι ἡ κόλασή» μας, ὅπως ὑποστήριξε ὁ ὑπαρξιστής φιλόσοφος Πώλ Σάρτρ, ἀλλά «ἡ χαρά μας», σύμφωνα μέ τή ρήση τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ.

Συγχαρητήρια ἀξίζουν στή Δημοτική Κοινωφελή Ἐπιχείρηση Σητείας καί στόν Πρόεδρό της κ. Ἐμμανουήλ Μαυροαμματάκη καί στήν Κινητή Μονάδα Ψυχικῆς Ὑγείας Νομοῦ Λασιθίου «Η ΑΡΩΓΗ» καί στόν ἐπιστημονικά ὑπεύθυνο συντοπίτη μας Ψυχίατρο κ. Ἐμμανουήλ Καναβάκη γιά τήν πρωτοβουλία τῆς διοργάνωσης τῆς ἡμερίδας μέ σκοπό τή σύσφιξη τῶν σχέσεων καί τήν καλλιέργεια τῆς συνεργασίας ὅλων τῶν συλλογικῶν ὀργάνων τῆς Ἐπαρχίας μας πού δραστηριοποιοῦνται στόν ἐθελοντισμό.

Εὐχόμαστε ἀπό καρδίας εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδας μέ τήν παράκληση νά θεωρήσετε δεδομένη τή συμμετοχή τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στήν ὁποιαδήποτε συνεργασία πού στοχεύει στήν ἐθελοντική προσφορά τῶν συμπολιτῶν μας καί στήν ἀναβάθμιση τῆς κοινωνίας μας.

Καλή ἐπιτυχία καί ὁ Θεός μαζί σας.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ