ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:

«Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941-1944 ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΚΑΙ «ΤΑ ΚΡΥ(ΓΙ)Α ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ»

(Ξενοδοχεῖο Sitia Beach , 31/5/2010)

 

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ προβολή καί ἡ ἀνάδειξη τῆς τοπικῆς ἱστορίας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καί τῆς πλούσιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου μας ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τούς κύριους σκοπούς τοῦ Κοινωφελοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή».

Στά πλαίσια αὐτά τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος ὁμόφωνα ἀποφάσισε τήν ἔκδοση δύο πολύμοχθων ἐργασιῶν τοῦ ἐγνωσμένης ἀξίας φιλολόγου καθηγητῆ καί πρώην Γυμνασιάρχη κ. Ἐμμανουήλ Κουτσαντωνάκη πού ἀφοροῦν τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Σητείας. Τό πρῶτο ἔργο ἔχει τίτλο: «Ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση 1941-1944 στήν ἐπαρχία Σητείας Κρήτης ἀπό τίς πηγές» καί ὁ συγγραφέας φιλοδοξεῖ νά καταγράψει ψύχραιμα καί ἀντικειμενικά τή δράση τῶν Ἀντιστασιακῶν Ὀργανώσεων ἀλλά καί τῶν ἁπλῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς κατά τῆς Γερμανοϊταλικῆς κατοχῆς.

Στίς 556 σελίδες τοῦ ἄρτια ἐπιμελημένου συγγράμματος ὁ ἀναγνώστης ἔχει τή δυνατότητα νά πληροφορηθεῖ ἄμεσα ἀπό τίς αὐθεντικές πηγές, ὅπως εἶναι οἱ ἐκθέσεις καί οἱ ἀνέκδοτες ἀναφορές καί μαρτυρίες τῶν ἀνταρτῶν, τά πρακτικά τῶν ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων καί τά πάσης φύσεως ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι ὁδηγεῖται ἀβίαστα σέ ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιά τόν ἀντιστασιακό ἀγώνα τοῦ Σητειακοῦ λαοῦ ἀλλά καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς ἐπαρχίας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐθνομάρτυρα Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Τοπλοῦ Ἀρχιμ. Γεννάδιο Συλλιγνάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐγκαταστήσει καί λειτουργοῦσε ἀσύρματο γιά τήν ἐπικοινωνία μέ τίς συμμαχικές δυνάμεις στή Μέση Ἀνατολή.

Ἡ ἔρευνα αὐτή ἔρχεται νά ρίξει ἄπλετο φῶς σέ ὅλες τίς ἀποφάσεις τῶν Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἀντιστασιακῶν Ὀργανώσεων τῆς Ἐπαρχίας Σητείας καί στά πάσης φύσεως ἔγγραφα πού σχετίζονται μέ τήν Ἐθνική Ἀντίσταση στό Νομό Λασιθίου καί τήν Κρήτη γενικότερα. Δέν εἶναι ἕνα ἀκόμη βιβλίο γιά τήν Ἐθνική Ἀντίσταση, τό ὁποῖο ἔρχεται νά προστεθεῖ στά ὑπάρχοντα ἤδη βιβλία ἱστοριογραφίας, ἀλλά εἶναι μιά συστηματική προσπάθεια καταγραφῆς καί ἀνάδειξης τῶν ντοκουμέντων πού σχετίζονται μέ τήν ἀντίσταση τοῦ λαοῦ μας κατά τῶν στρατευμάτων κατοχῆς τῆς περιόδου 1941-1944. Ἀναμφισβήτητα θά ἀποτελέσει ἀπαραίτητο καί χρήσιμο ἐργαλεῖο γιά τούς ἱστορικούς ἐρευνητές τοῦ μέλλοντος.

Ὡς Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος θεωρήσαμε ὅτι ἡ δημοσίευση τῆς μελέτης τοῦ κ. Κουτσαντωνάκη γιά τήν Ἐθνική Ἀντίσταση στήν ἐπαρχία Σητείας ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας μιά εὐκαιρία γιά βαθύτερη γνώση τῆς τοπικῆς μας ἱστορίας, πού ἐνισχύει τήν ἐθνική μας αὐτογνωσία, πού σήμερα δοκιμάζεται ἐπειδή ἀκριβῶς τό παρόν καί τό μέλλον ἔχουν βαθιά τίς ρίζες τους στό παρελθόν.

Τό δεύτερο βιβλίο πού σήμερα παρουσιάζεται εἶναι ἔργο τοῦ ἴδιου συγγραφέα καί ἔχει τόν τίτλο «Τά Κρυ(γι)ά καί οἱ οἰκισμοί τῆς τέως Κοινότητας Κρυῶν». Σ᾽ αὐτό τό πόνημα παρατίθενται πολύτιμα ἱστορικά στοιχεῖα ἀπό τή Μινωϊκή περίοδο ἕως τά χρόνια τῆς Κατοχῆς γιά τά Κρυά, τή Δάφνη, τό Σκορδίλο, τή Ρίζα, τόν Βιζά καί τόν Ἅγιο Μάμα. Ἡ μελέτη ἐπεκτείνεται καί στήν παρουσίαση τῶν μνημείων, ἐκκλησιαστικῶν καί μή, ἀλλά καί τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς παράδοσης τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἐνῶ ἰδιαίτερο τμῆμα τοῦ βιβλίου καταλαμβάνει ἡ περίοδος τῆς Ἰταλογερμανικῆς κατοχῆς στήν Ἐπαρχία Σητείας, στό Νομό Λασιθίου καί εὐρύτερα στή Μεγαλόνησο. Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι μέχρι σήμερα προσπαθοῦμε κάθε χωριό νά ἔχει τόν Ἱερέα του, νά κτυπᾶ ἡ καμπάνα τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀναστηλώνουμε τά ἱερά Μνημεῖα γιά νά τά κρατᾶμε ζωντανά.

Ὁ κ. Κουτσαντωνάκης μέ τήν ἔμπειρη καί πολυτάλαντη γραφίδα του κατάφερε νά καταγράψει μέ γλαφυρότητα ἀλλά καί ἐπιστημονική ἐμβρίθεια τήν ἱστορική διαδρομή τῶν πέντε οἰκισμῶν τῆς πρώην Κοινότητας τῶν Κρυῶν μέσα στό πέρασμα τῶν αἰώνων . Τό βιβλίο αὐτό εἶναι πράγματι προϊόν μακρόχρονης ἐπιστημονικῆς ἐργασίας πού εἶχε ὡς μοναδικό κίνητρο τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη τοῦ συγγραφέα γιά τόν εὐλογημένο τόπο καί τή γενέθλια γῆ τῶν προγόνων του, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι χαρακτηρίζονται ἀπό ἀληθινή εὐσέβεια, κρητική λεβεντιά καί φιλότιμο .

Καί τά δύο βιβλία, ἡ ἔκδοση τῶν ὁποίων κόστισε 16.000 Εὐρώ, ἐντάσσονται μέσα στίς ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο ἐκπληρ ώνει μέ μικρά ἀλλά σταθερά βήματα τούς σκοπούς τοῦ Καταστατικοῦ του, παρά τήν οἰκονομική δυσπραγία πού ἐπικρατεῖ στή χώρα μας ὡς συνέπεια τῆς γενικότερης πνευματικῆς καί ἠθικῆς κρίσης τῆς ἐποχῆς μας.

Ἐλπίζουμε οἱ νέες πολυτελεῖς καί καλαίσθητες ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματος πού παρουσιάζονται σήμερα στό βιβλιόφιλο κοινό τῆς Σητείας νά συνδράμουν στήν περαιτέρω ἀνάδειξη τῆς πλούσιας ἱστορίας τῆς ἐπαρχίας Σητείας, ἡ ὁποία μαζί μέ τίς ἄλλες περιοχές τῆς Κρήτης συμμετεῖχε σέ ὅλους τούς ἐθνικούς ἀγῶνες κατά τῶν ἑκάστοτε κατακτητῶν. Ἄς ἀποτελέσουν τήν ἀφορμή γιά τήν ἐνασχόληση καί ἄλλων φορέων μέ θέματα τῆς τοπικῆς ἱστορίας καί τήν συνεργασία ὅλων μας μέ σκοπό τήν προβολή τῆς ἱστορικῆς καί πνευματικῆς μας κληρονομιά.

Εὐχόμαστε ἀπό καρδίας στόν κ. Κουτσαντωνάκη, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας τῆς Ἀκρωτηριανῆς, νά ἔχει ὑγεία, πνευματική ρώμη καί διαύγεια γιά νά συνεχίσει τήν συγγραφική του δραστηριότητα καί νά ἀπολαμβάνει ὥς τά βαθειά γεράματα τούς πνευματικούς καρπούς τῆς πολυετοῦς ἔρευνας καί τῆς ἐγνωσμένης πολύπλευρης μόρφωσής του.

Τέλος, ὀφείλουμε νά εὐχαριστήσουμε τόν συντοπίτη μας Διδάκτορα Φιλολογίας καί τ. Διευθυντή Ἐρευνῶν τοῦ Κέντρου Λαογραφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Γεώργιο Αἰκατερινίδη, ὁ ὁποῖος μέ πολύ προθυμία δέχθηκε νά ἔλθει στήν γενέθλια γῆ γιά νά μᾶς παρουσιάσει σέ λίγο τίς δύο νέες ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματος μέ τό μεστό λόγο του.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὑπογραμμίζομε ὅτι ἡ ὑλοποίηση δράσεων καί παρεμβάσεων ἐκκλησιαστικοῦ, κοινωνικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ καί κοινωφελοῦς ἐνδιαφέροντος δέν ἀποφέρει ὀφέλη οἰκονομικά ἀλλά μόνον πολλαπλή ὠφέλεια στό κοινωνικό σύνολο τῆς ἐπαρχίας Σητείας καί τῆς εὐρύτερης Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας.

Ἐνδεικτικά ἀναφέρομε τήν καθιέρωση ἀπονομῆς χρηματικῶν βραβείων 700 Εὐρώ στούς ἀριστούχους μαθητές καί τούς πρώτους ἀποφοιτήσαντες τῶν ἐννέα Γυμνασίων, τῶν ἕξι Λυκείων, τῶν δύο Τ.Ε.Ι. καί τῆς Σχολῆς Δοκίμων Ἀστυφυλάκων Σητείας πού λειτουργοῦν ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας καθώς καί τῶν δύο Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν τῆς Κρήτης (τοῦ Ἐκκλ/κου Λυκείου Χανίων καί τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου) καθώς καί τήν πρόσφατη ἔκδοση 2.500 ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθήκης μέ τήν ἔγκυρη μετάφραση τῶν πέντε καθηγητῶν, προκειμένου νά διανεμηθοῦν δωρεάν στούς μαθητές τῶν Γυμνασίων τῆς περιοχῆς μας τό προσεχές ἔτος. Ἐπίσης παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι καί ἐργαζόμαστε συντονισμένα γιά τήν ἐπίτευξη τῶν ὑψηλῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος, μέσα ἀπό τήν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ὑλοποίηση τῆς σεδιαζόμενης τουριστικῆς ἐπένδυσης.

Μέ τή σημερινή εὐκαιρία, σᾶς παρουσιάζω καί τό νέο διοικητικό στέλεχος καί συνεργάτη τοῦ Ἱδρύματος, τόν κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου, Οἰκονομολόγο, ὁ ὁποῖος ἐπελέγη μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρυματος γιά νά βοηθήσει στό πολύπλευρο ἔργο του.

Εὐχαριστίες ἐκφράζομε στόν Διευθυντή τοῦ Ξενοδοχείου Sitia Beach κ. Κωστή Ἀπιδιανάκη, γιά τήν προσφορά καί προετοιμασία τοῦ τῆς αἴθουσας αὐτῆς, πού φιλοξενεῖ τήν ἀποψινή μας ἐκδήλωση.

Τέλος, εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ἐσᾶς γιά τήν τιμητική παρουσία σας, πού ὑποδηλώνει καί τήν ἀμέριστη στήριξή σας στίς πρωτοβουλίες καί δράσεις τοῦ κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή», ἀλλά καί στό εὐρύτερο ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Αὐτό μᾶς ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερο καί ἐξασφαλίζει τή συνεργασία ὅλων τῶν Φορέων τῆς τοπικῆς κοινωνίας μας γιά τήν προαγωγή τοῦ τόπου μας μέ γνώση καί ἐπίγνωση τῆς πλούσιας θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς παραδόσεως καί τῆς τοπικῆς ἱστορίας μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ.