ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
κ. κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014


              Ἀγαπητά μου παιδιά,
       Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ μέ τήν τελετή τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ σηματοδοτεῖ καί φέτος τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Τό πρῶτο κουδούνι τῆς περιόδου σᾶς καλεῖ νά ζήσετε τήν χαρά, πού βρεθήκατε ὅλοι μαζί στήν αὐλή τοῦ Σχολείου, Δάσκαλοι, Καθηγητές, Μαθητές καί Γονεῖς, ἀλλά καί τήν χαρά τῆς ἀληθινῆς μόρφωσης.
Ἀναμφισβήτητα τό Σχολεῖο εἶναι τό ἐργαστήρι τῆς μάθησης, τό ὁποῖο μαζί μέ τό νοῦ καλλιεργεῖ καί διαπλάθει τήν ψυχή καί τό σῶμα τῶν μαθητῶν. Ἡ ἐκπαίδευση δέν  ἀποσκοπεῖ μόνο στήν πολυμάθεια μέ τήν ἀπομνημόνευση μιᾶς σειρᾶς γνώσεων, ἀλλά ἐπιδιώκει τήν ἀνάπτυξη τῆς κριτικής σκέψης καί τόν ἐμπλουτισμό τοῦ ψυχικοῦ κόσμου τοῦ παιδιοῦ καί τοῦ ἔφηβου μέ οὐσιαστικές καί χρήσιμες ἐμπειρίες. Ἔτσι διευρύνει τούς ὁρίζοντες τῶν μαθητῶν καί συμβάλλει στή δημιουργία ὥριμων καί ἐλεύθερων πολιτῶν, σύμφωνα καί μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 8,32).
Σταθερός στόχος ὅλων ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία πρέπει νά εἶναι ἡ δημιουργία ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων μέ ὑψηλά ἰδανικά καί μέ τίς ἀξίες τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας μας. Μιᾶς Παιδείας ἀνθρωποπλαστικῆς καί ὄχι διανοητικῆς, πού ἀναπτύσσει πολύπλευρα καί ἁρμονικά τίς πνευματικές καί ψυχικές δυνάμεις τῶν μαθητῶν καί διαμορφώνει ὑπεύθυνους καί εὐσυνείδητους πολίτες μέ ἦθος, κοινωνικότητα καί συνεργατικότητα. Ἡ σχολική ζωή εἶναι σημαντική, ὄχι μόνο γιατί παρέχει τίς ἀπαραίτητες γνώσεις καί τούς μηχανισμούς κατάκτησής τους, ἀλλά κυρίως γιατί καλλιεργεῖ τό αἴσθημα τῆς συλλογικῆς-κοινωνικῆς καί τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης. Γι᾽ αὐτό ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Καλύτερα νά χεις ες τήν χραν σου σχολεον λληνικόν παρά νά χης βρύσες καί ποταμούς, διατί βρύσις ποτίζει τό σμα, τό δέ σχολεον ποτίζει τήν ψυχήν».
Σέ αὐτή, λοιπόν, τή νέα πορεία σας γιά τή μόρφωση, τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τήν καλλιέργεια τῶν ἰδιαίτερων δεξιοτήτων σας μέσα στό Σχολεῖο ἔχετε συμπαραστάτες τούς ἀξιόλογους Δασκάλους καί τούς Καθηγητές σας, ἀλλά καί τούς ἀκούραστους γονεῖς σας, πού σᾶς στηρίζουν καί σᾶς ἐνθαρρύνουν συνεχῶς.  Ἔχετε, ἐπίσης, καί τίς προσευχές καί εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἐμένα προσωπικά, τοῦ Ποιμενάρχη σας, γιά ὑγεία, πρόοδο καί προκοπή. Ἐσεῖς δέν ἔχετε νά φοβηθεῖτε τίποτα ἀρκεῖ νά ἀπαιτήσετε πρῶτα ἀπό τούς ἑαυτούς σας συνέπεια, ἐργατικότητα, προσπάθεια, ὑψηλούς στόχους, ποιότητα καί ἦθος ζωῆς.
Γιατί πρέπει νά ξέρετε, ὅτι ὅποιος ἀποφασίζει νά θέσει στόχους καί νά λάβει μέ ὑπευθυνότητα σοβαρές ἀποφάσεις, τήν ἴδια ὥρα τοῦ ἀνοίγει τό δρόμο καί τόν βοηθᾶ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Αὐτός εὔχομαι νά φωτίζει καί νά ὁδηγεῖ τά βήματά σας στήν πρόοδο καί τήν ἀρετή.
                Χαρούμενη, εὐλογημένη καί ἐποικοδομητική ἡ νέα σχολική χρονιά!
 Ἱεράπετρα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Μέ ἀγάπη καί πατρικές εὐχές


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἱεραπύτνης & Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ