ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Ελέω Θεού Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας

Προς τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναχικές Αδελφότητες και τον ευσεβή λαό της Θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.

 

«Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών Σου εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη» (Ψαλμ. 44, 10).

Θαυμαστά και άκρως εντυπωσιακά υπήρξαν όλα τα γεγονότα της επίγειας ζωής της Θεοτόκου. Υπεράνθρωπα, υπερκόσμια και ανερμήνευτα με την κοινή λογική μπορούν να χαρακτηρισθούν όλα τα ιερά γεγονότα της ζωής της με αποκορύφωμα την ένδοξη Κοίμησή της και τη Μετάστασή της από την επίγεια στην ουράνια ζωή.
Το μόνο γεγονός, που απέδειξε πως η Θεοτόκος ήταν από φύση ανθρώπινη και μάλιστα θνητή υπήρξε η Κοίμησή της. Αλλά και σ? αυτή την Κοίμηση υπάρχει κάτι ανώτερο απ? την κοίμηση των θνητών, προνόμιο της θείας Χάριτος. Όπως η σύλληψη του Υιού και Θεού της στάθηκε άσπορος και η κύηση αδιάφθορος, έτσι και η νέκρωση του σώματός της έγινε αθάνατος.
Γι? αυτήν ο θάνατος δεν ήταν όπως ο κοινός θάνατος, που τυραννεί τον άνθρωπο και καιροφυλακτεί σε κάθε βήμα της ζωής του, αλλά ήταν ένας γλυκύς ύπνος, που αναπαύθηκε η Παναγία για λίγο στο πέρας αυτού του πρόσκαιρου βίου, για ν? αρχίσει και πάλι τον δρόμο της ακήρατης και ατελεύτητης αιώνιας ζωής. Η ταφή της έγινε με όλα τα διατεταγμένα για τους θνητούς ανθρώπους, με ύμνους και ψαλμούς από τους Αγίους Αποστόλους και τους Ιεράρχες, και το σώμα της τάφηκε κατά την επιθυμία της στη Γεθσημανή.
Μετά όμως την ταφή το θεομητορικό σώμα παρέμεινε άφθαρτο και αναλλοίωτο και μετέστη μαζί με την αθάνατη ψυχή της στους ουρανούς. Σε τρεις μέρες ο τάφος ανοίχθηκε και βρέθηκε κενός, όπως παραμένει και μέχρι σήμερα. Το σώμα της Παναγίας δεν υπέστη διαφθορά και διάλυση.
Μετέστη για να αποκατασταθεί η δόξα και η τιμή με την οποία την περιέβαλλε ο Θεός.
Μετέστη για να αποκατασταθεί ως Βασίλισσα του Παμβασιλέως Χριστού.
Μετέστη και παρέστη ως Μητέρα του Θεού στον Άναρχο Πατέρα, την πηγή της ζωής και της ζωαρχικής Τριάδος «γυνή περιβεβλημένη τον Ήλιον» (Αποκ. 12,1).
Η ζωοποίηση της Θεοτόκου, η μετάσταση στους ουρανούς και η παρουσία της ως Βασίλισσα των ουρανίων και των επιγείων, ως υπερτέρα πάσης κτίσεως, εξασφαλίζει και εγγυάται και τη δική μας παρουσία και ανάσταση, την κοινή δηλαδή ανάσταση των ψυχών και την αιώνια κρίση κατά τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία.
«Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών Σου» σημαίνει κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι κατέχει τα δευτερεία της αγίας Τριάδος.
Ο θρόνος είναι η θεία δόξα της, αντάξιος της θεομητορικής χάριτος και προστασίας. Είναι Βασίλισσα των επιγείων, γιατί πάντες υμνούν και σέβονται τη Θεομήτορα και σε κάθε ιερή ακολουθία απαραίτητα μνημονεύεται το σεπτό και άγιο όνομά της.
Είναι η Βασίλισσα  των ουρανίων, γιατί τη σέβονται και την υμνούν οι Ασώματες Δυνάμεις:
-Οι Άγγελοι ως το καθαρώτατο έσοπτρο της αγνείας.
-Οι Αρχάγγελοι ως το πολύτιμο σημείο των θείων αποκαλύψεων.
-Οι Εξουσίες, ως το πανσθενές κράτος των πιστών.
-Οι Δυνάμεις, ως το ακαταμάχητο τείχος της Εκκλησίας.
-Οι Αρχές, ως τη σωτήρια αρχή της παγκοσμίου απολυτρώσεως.
-Οι Κυριότητες, ως την υπέρτατη Κυρία του παντός κόσμου.
-Οι Θρόνοι, ως τον έμψυχο θρόνο του Βασιλέως της δόξης.
-Τα Χερουβείμ, ως τη θεοδίδακτη μυσταγωγό της υψηλής γνώσεως.
-Τα Σεραφείμ, ως την άσβεστη λαμπάδα της θεϊκής αγάπης.
Είναι Βασίλισσα, την οποία ασπάζεται και αναγνωρίζει η τρισήλιος Θεαρχία. Το Άγιο Πνεύμα την αναγνωρίζει ως Νύμφη ανύμφευτη. Ο Υιός και Λόγος ως Μητέρα απείρανδρη, ο Θεός και Πατέρας ως ηγαπημένη και αφοσιωμένη θεόπαιδα. Και ως Βασίλισσα ουρανού και γης είναι περιβεβλημένη με το θεοΰφαντο ένδυμα της μακαριότητος και πάνω σ? αυτό υπάρχουν άπειρα στολίδια χρυσά, που λάμπουν και αντιφεγγίζουν το υπέρφωτο άκτιστο και απρόσιτο θεϊκό φως (Ηλία Μηνιάτη «Λόγος πανηγυρικός εις την Κοίμησιν της Παρθένου»).
Όλα αυτά τα υπέρλαμπρα θεϊκά στολίδια είναι οι άπειρες αρετές της Θεοτόκου, που αποτυπώνει η χάρη του Θεού σε κάθε χριστιανική ψυχή απ? αυτήν εδώ τη ζωή για να την συνοδεύουν και στην άλλη. Και ενώ κάθε πιστός δέχεται μόνο ένα μέρος από το φως της θείας δόξης, η Πανάμωμος και ένδοξος του Θεού Μητέρα δέχθηκε ολόκληρο τον ήλιο της θείας δόξης απ? αυτή την επίγεια ζωή. Οι Άγιοι μερικώς έλαβαν τη χάρη του Θεού επί γης και κατά το μέτρο που έλαβαν απ? αυτή τη ζωή απολαμβάνουν την ουράνια δόξα. Εκείνη όμως ως «Κεχαριτωμένη», όπως την ονόμασε ο Αρχάγγελος, είχε ολόκληρο το πλήρωμα της θείας χάριτος. Το ομολογεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Εκάστοις των εκλεκτών η χάρις κατά μέρος εδόθη, τη δε παρθένω άπαν το της χάριτος πλήρωμα». Γι? αυτό αξίως παρίσταται και μεσιτεύει στο θρόνο της δόξης του Κυρίου για όλους που την επικαλούνται και την τιμούν ως Μητέρα της ζωής, πεποικιλμένη με τη θεία δόξα.
Ας την παρακαλέσουμε, λοιπόν, και εμείς, στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, όπου κυριαρχεί το σκοτάδι των παθών, η σκοτοδίνη των λογισμών, η αγνωσία και η άρνηση της θείας διδασκαλίας, να μας χαρίσει έστω και μία ακτίνα θείου φωτός, να φωτίσει τον νου μας, να διαλύσει το σκοτάδι των λογισμών και να θερμάνει την καρδιά μας με την αγάπη του Χριστού. Να δεχθεί τους ύμνους, την παράκληση και τη νηστεία των αγίων ημερών που περάσαμε, και να μεσιτεύσει προς τον Υιόν της και Θεό μας για το μακάριο τέλος της επίγειας ζωής μας και την συνέχιση της αιώνιας κοντά της. Αμήν.

Ιεράπετρα, Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2009

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ,
της Υπεράγνου Μητρός υπέρ πάντων υμών δεόμενος