ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 

† ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΩ ΛΑΩ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΕΧΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

 

 

«Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν» (Α´ Τιμ. 3,16).

 

Τα Χριστούγεννα είναι η φανέρωση του Θεού, είναι η θεοφάνεια. Ο Υιός του Θεού γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς από σάρκα και αίμα (Εβρ. 2,14). Γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ της Ιουδαίας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή επί Καίσαρος Αυγούστου. Από τότε αρχίζει η ιστορία της Εκκλησίας και της σωτηρίας του ανθρώπου.

Αυτή η φανέρωση του Θεού εν σαρκί, αυτή η γέννηση του Θεού ως ανθρώπου όμοιου με μας, είναι το μεγαλύτερο γεγονός όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Έτσι τα Χριστούγεννα είναι η αρχή όλων των εκκλησιαστικών γεγονότων και εορτών για την παγκόσμια σωτηρία, για τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Ο ιερός Χρυσόστομος δικαίως την ονομάζει «Μητρόπολιν πασών των εορτών», δηλ. μητέρα, πηγή και αρχή όλων των άλλων εορτών που ακολουθούν: Βάπτιση, Σταύρωση, Ανάσταση και Πεντηκοστή.

Το μέγα μυστήριο της πίστεως είναι ότι ο Άναρχος και Αιώνιος, ο Απρόσιτος και Ακατάληπτος, αλλά όλος στοργή και αγάπη Θεός κατέβηκε στον κόσμο, έλαβε τη σάρκα μας, δηλ. σώμα, νου, ψυχή, θέληση και ζωή ανθρώπινη. Αυτή η φανέρωση του Θεού στην ιστορία της ζωής μας είναι η είσοδός Του, η εισαγωγή Του στην οικουμένη ολόκληρη. Είναι το μυστήριο της ζωής που αρχίζει από αυτήν εδώ τη ζωή και συνεχίζεται στην άλλη, την αιώνια. Είναι το όντως καινόν, δηλ. καινούργιο, μυστήριο κάτω από τον ήλιον, το «πάντων των καινών καινότατον, το μόνον καινόν υπό τον ήλιον» (αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός).

Ο Θεός κατέβηκε μέχρι τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να υψωθεί μέχρι τον Θεό. Ο Θεός μετέχει της δικής μας ανθρώπινης φύσεως, για να μετέχει και ο άνθρωπος κατά χάριν της θεϊκής φύσεως. Ο Θεός ενανθρωπίζεται και ο άνθρωπος θεώνεται. Αυτό το μυστήριο της σαρκώσεως και γεννήσεως του Χριστού είναι για όλους τους ανθρώπους και για κάθε ένα χωριστά από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πιστέψει με όλη την ύπαρξή του στο Χριστό και θα ζήσει την κατά Χριστόν ζωή μέσα στο Σώμα του Ζώντος Χριστού, τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο οίκος του Ζώντος Θεού, Σώμα του σαρκωθέντος Σωτήρος Χριστού, «στύλος και εδραίωμα της Αληθείας» (Α´ Τιμ. 3,15) και τα σώματά μας «μέλη Χριστού εστίν» (Α´ Κορ. 6,15) κατά τον Απόστολο Παύλο.

Η αλήθεια της ζωής της Αγίας Τριάδος, η αλήθεια περί του αληθινού Θεού μάς αποκαλύφθηκε πλήρως μόνο με τη Σάρκωση του Ενός προσώπου της Τριάδος, του Ιησού Χριστού, του Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός «χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13,8). Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας να υπάρχει μέσα στον κόσμο, να λειτουργεί το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου και του ανθρώπου και να μοιράζει στους πιστούς το Πανάχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα, τα στοιχεία της ζωής στον άνθρωπο. Γίνεται το εργαστήριο σωτηρίας και λύτρωσης αιώνιας, το εργαστήρι των Αγίων της πίστεώς μας.

Σ αυτή την κοινή εκκλησιαστική ζωή της βιωματικής προσωπικής εμπειρίας της σαρκώσεως του Θεού Λόγου έγραψαν, εδίδαξαν και ομολόγησαν οι άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. «Εδικαιώθησαν εν Πνεύματι» (Α´ Τιμ. 3,16) και μαρτύρησαν σ ? αυτό τον πρόσκαιρο και φθαρτό κόσμο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ο αληθινός και ο Σωτήρας όλου του κόσμου και κάθε πιστού χωριστά. Έζησαν και εφανέρωσαν εν δόξη ότι δεν ήλθε μόνο να διδάξει η να διορθώσει απλώς τη ζωή μας, αλλά να γίνει ο Ίδιος «η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14,6), η ζωή μας σε μία προσωπική ένωση του άκτιστου με το κτιστό, σε μια θεανθρώπινη κοινωνία, στην αληθινή θεοκοινωνία. «Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ ? αυτώ ποιήσομεν» (Ιω. 14,23). Γι αυτό η μυστηριακή και αγιαστική θεία Χάρη δίδεται σε προσωπικό επίπεδο: «Βαπτίζεται», «χρίεται», «μεταλαμβάνει», «στέφεται» ο δούλος του Θεού κ.ο.κ.

Δυστυχώς σήμερα πολλοί θεωρούν την Εκκλησία ως μία συνηθισμένη «θρησκευτική κοινότητα», ένα ανθρώπινο οργανισμό, που έχει σκοπό την ειρήνη και τη συνύπαρξη των λαών και εθνών και υπάρχει μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αγνοούν τη μυστική και μυστηριακή πλευρά της, ότι ο ιδρυτής και η κεφαλή της είναι ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας μας, ότι είναι ο χώρος που αγωνίζεται και αγιάζεται ο πιστός και το εργαστήρι των Αγίων της πίστεως και η αιώνια λύτρωση του ανθρώπου. Έξω απ την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία» (Nulla salus extra Ekklesia).

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Με κεφαλή τον Ιησού Χριστό και μέλη του Σώματος εμάς τους βαπτισμένους Χριστιανούς συγκροτείται το ένα αδιαίρετο Σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, ο πιο μεγάλος και ζωντανός θεανθρώπινος οργανισμός. Τροφή αυτού του οργανισμού είναι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, που προσφέρεται στους πιστούς σε κάθε Θεία Λειτουργία. Είναι εντολή του Κυρίου και αναγκαία τροφή γιατί: «Ο τρώγων μου τη Σάρκα και πίνων μου το Αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ» (Ιω. 6,56). Η θεία κοινωνία αγιάζει, καθαρίζει και δυναμώνει τον πιστό. Γι ? αυτό κοινωνούμε «εις ίασιν ψυχής τε και σώματος». Δηλ. δίνεται η Θεία Κοινωνία για τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος.

Πως είναι, λοιπόν, δυνατόν να μεταδοθεί κάποια ασθένεια από τη Θεία Κοινωνία, όταν ο Ιησούς Χριστός δίνει το Σώμα Του και το Αίμα Του ως αληθινός Θεός και ιατρός πάντων; Πως λειτουργούν και κοινωνούν τόσα χρόνια οι Ιερείς μέσα στα Νοσοκομεία και στα Ιδρύματα και κοινωνούν συγχρόνως ασθενείς κάθε είδους, ακόμα και με μεταδοτικές ασθένειες, χωρίς κανένα πρόβλημα; Πως λειτουργούσαν στο γνωστό τότε Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας οι Ιερείς από τα Μοναστήρια μας, στους οποίους δεν μεταδόθηκε καμιά ασθένεια;

Αυτή η εμπειρία δύο χιλιάδων ετών λειτουργίας της Εκκλησίας μας είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους φοβούνται τη μετάδοση κάποιας ασθένειας από τη Θεία Κοινωνία και μάλιστα τελευταία με την επιδημία της γνωστής γρίπης και την άμεση αντιμετώπισή της. Όσοι δυσπιστούν περιορίζονται στη στενή λογική και αγνοούν τη δύναμη και τη χάρη του μυστηρίου, ότι η Θεία Κοινωνία μυστικά ενεργεί στη ζωή μας. Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού όχι μόνο δεν μεταδίδει ασθένειες, αλλά και θεραπεύει την ψυχή και το Σώμα. Έχομε άπειρα παραδείγματα και διηγήσεις ασθενών και ιατρών που εκπλήσσονται, όταν παρά τα δυσάρεστα ιατρικά δεδομένα, ο ασθενής μετά τη Θεία Κοινωνία θεραπεύτηκε. Έχομε πολλά ιατρικά περιστατικά με τη θεραπεία καρκίνου τετάρτου βαθμού, μετά από συνειδητή προσέλευση του ασθενούς στη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι το ισχυρότερο και δραστικότερο φάρμακο, αλλά και η πιο ιερή τροφή της ψυχής «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».

Η ζωή χωρίς το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι ζωή χωρίς φάρμακο με σοβαρές ασθένειες. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ο ιός της γρίπης, αλλά ο ιός της ασέβειας, της απιστίας και το μικρόβιο της καλοπέρασης και της ευζωΐας. Και το «πνευματικό» εμβόλιο είναι η «μετά καθαρού συνειδότος» και η «ακατάκριτη» συχνή Θεία Κοινωνία, η μετοχή μας στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας για μια γνήσια, αληθινή και οντολογική προσωπική μας αναγέννηση.

Έτσι θα αισθανόμαστε αληθινά τη Γέννησή του Ιησού Χριστού πάντοτε μέσα στην καρδιά μας.

 

Αδελφοί, Χριστός Ετέχθη!

Αληθώς Ετέχθη!

 

Χριστούγεννα 2009

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διάπυρος προς τον Ενανθρωπήσαντα Σωτήρα Ευχέτης πάντων υμών.