ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

† ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤΩ ΛΑΩ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

«Εν αυτώ ζωή ην και η ζωή ην το φως των ανθρώπων» (Ιω. 1,4).

Η Κυριακή του Πάσχα ήλθε. Ολοκληρώσαμε με τη βοήθεια του Θεού το μέγα στάδιο της νηστείας και εντόνου προσευχής. Φθάσαμε στο ποθούμενο. Να λάβομε «φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Η πασχαλινή λαμπάδα να μεταφέρει το φως στα σπίτια μας, στην εργασία μας, σ᾽ όλο τον κόσμο το άγιο φως της πίστεως για να ψάλλουμε το «νυν πάντα πεπλήρωται φωτός», όπως λέει ο κανόνας της εορτής. Το επιβεβαιώνει και το ιερό Ευαγγελικό ανάγνωσμα ότι ήλθε «το φως το αληθινόν», που είναι ο Ι. Χριστός.

Αυτός είναι το φως και η ζωή των ανθρώπων. Αλλά οι άνθρωποι προτιμούν το σκοτάδι και δεν έρχονται στο φως. Έτσι μένουν έξω από το πανηγύρι της πίστεως και με σκοτισμένο μυαλό. Για να βρει κανείς το φως πρέπει να πιστέψει ότι το έχει ανάγκη και γι᾽ αυτό θα προσέλθει, αφού καθαρίσει τις αισθήσεις για να πλησιάσει «ψυχαίς καθαραίς και αρρυπώτοις χείλεσι».

Περισσότερο από κάθε εποχή ο σύγχρονος άνθρωπος, και μάλιστα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ιδιαίτερα στη χώρα μας έχομε ανάγκη από φωτεινό μυαλό και καθαρές ψυχές για να φωτίσουμε τα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσεως, που είναι κυρίως αδιέξοδα μιας ευρύτερης κοινωνικής και πνευματικής κρίσεως. Μια αναθεώρηση της στάσης και του τρόπου ζωής του ανθρώπου, που προτίμησε την ύλη αντί τον δημιουργό της ύλης, τα κτίσματα παρά τον κτίσαντα, το σκότος παρά το φως. Γι᾽ αυτό οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους και τα μέσα για ένα αληθινό φως, που είναι και η ζωή των ανθρώπων.

Ο άγιος Θεοφύλακτος δείχνει τρεις τρόπους με τους οποίους αποκτούμε το Θεϊκό φως, πως έρχεται και με ποιό τρόπο φωτίζει ο Κύριος Ι. Χριστός.

Ένας τρόπος είναι ο φυσικός νόμος, που έχει βάλει μέσα μας. Αυτός είναι το λογικό. Είναι η δύναμη να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Η δυνατότητα να κάνομε σωστές επιλογές και όχι διακρίσεις. Να λατρεύομε τον Κτίστη και όχι τα κτίσματα. Να επιλέγομε και να ιεραρχούμε σωστά τις αξίες της ζωής και τις δυνάμεις της ψυχής. Τότε ιεραρχούνται ορθά και τα αγαθά της παρούσης ζωής.

Ο άλλος τρόπος ζωής είναι η αύξηση και η καλλιέργεια των δυνάμεων αυτών. Κρύβει πολλές άγνωστες δυνάμεις μέσα του ο άνθρωπος γιατί είναι «εικόνα του Θεού του αοράτου». Ως εικόνα του Θεού έχει τη δύναμη, αρκεί ο ίδιος να το επιλέξει, να γίνει αληθινή εικόνα και να μοιάσει με τον Θεό. Να γίνει μικρός Θεός κατά χάρη. Και αυτό επιτυγχάνεται, όταν καλλιεργήσουμε τις δυνατότητες και αρετές της ψυχής για να γίνουν όχι απλές δυνάμεις αλλά χαρίσματα. Μόνιμες δηλαδή και δημιουργικές δυνάμεις και αρετές.

Και ο τρίτος τρόπος για να δούμε φως αστράπτον και φωτίζον είναι η καλλιέργεια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, που είναι απαύγασμα της πηγής του φωτός, δηλ. του ουρανίου Πατρός. Να έχομε έντονη άσκηση και εναγώνια προσευχή, πως θα αποκτήσομε το θείο φως στη ζωή μας. Να δούμε τον Ιησού Χριστό ως φως αναλλοίωτο και αγιαστικό, όπως οι μαθητές στο όρος Θαβώρ, ο Προφήτης Μωϋσής στο όρος Σινά, ο Απ. Παύλος στη Δαμασκό και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας. Γι᾽ αυτό αγιογραφούνται με φωτοστέφανο. Βρήκαν, γνώρισαν, πίστεψαν, εργάστηκαν και απέκτησαν το άγιον φως. Η ανθρώπινη προσπάθεια και η Χάρη του Θεού αποκαλύπτουν στον άνθρωπο το φως, τη θέα του Θείου Φωτός. Απαραίτητη ακόμα προϋπόθεση για να αποκτήσομε το φως και τον φωτισμό του Θεού είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των Πατερικών κειμένων. Στην αγία Γραφή είναι καταγεγραμμένη όλη η διδασκαλία του Χριστού και η εμπειρία των Αγίων Αποστόλων. Η συνέχεια των Πράξεων των Αποστόλων είναι η διδασκαλία και η εμπειρία των φωτισμένων Πατέρων και οικουμενικών Διδασκάλων, που όλοι μαζί ενεργούν ώστε και σήμερα να δούμε και να ζήσουμε το Φως μέσα στη Θεία Λειτουργία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της εν της Χριστώ ζωής, καθώς ψάλλουμε και ομολογούμε όλοι οι πιστοί «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή...».

Αγαπητοί αδελφοί.

Μόνον οι τυφλοί πνευματικά, οι αδιάφοροι και οι υλιστές δεν μπορούν να δουν το φως του Χριστού. Ο Ι. Χριστός είναι φωτοδότης που προσκαλεί όλους στο θείο φως. Δεν κάνει διακρίσεις, γιατί «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α´ Τιμ. 2, 4). Όσοι αξιοποιούν την πρόσκληση και προσπαθούν θα γνωρίσουν το φως, και ο νους και η διάνοια και τα έργα τους θα είναι φως στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους. Και σ᾽ αυτή τη ζωή και στην άλλη θα βλέπουν τον Θεό ως φως και όχι φωτιά που θα τους βασανίζει. Αυτή εδώ η ζωή εξασφαλίζει και φωτίζει και την άλλη.

Ιδιαίτερα όμως στις δύσκολες συνθήκες της σημερινής παγκόσμιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσεως για να βρούμε λύσεις σωστές και φωτεινές πρέπει να χρησιμοποιούμε την απλή λογική, να εργαζόμαστε με ψυχραιμία, που είναι αποτέλεσμα πίστεως, και να ζούμε με ομοψυχία και μέθοδο σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και την εμπειρία των Αγίων Πατέρων.

Όλο το νόημα και η διδασκαλία της εορτής της Αναστάσεως, συνοψίζονται στο λόγο του Ι. Χριστού: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλ᾽ έξει το φως της ζωής» (Ιω. 8,12).

Αυτό από καρδίας εύχομαι σε όλους μικρούς και μεγάλους, στον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό μας, ο Φωτοδότης Χριστός να καταυγάζει διαρκώς την ύπαρξη και τη ζωή μας, ώστε να περιπατούμεν «ως τέκνα φωτός» (Εβρ. 5,8), και με αγάπη και χαρά σας απευθύνω τον χαρμόσυνο χαιρετισμό:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Άγιον Πάσχα 2010

 

† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διάπυρος προς τον Αναστάντα Κύριον ευχέτης πάντων υμών