ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, πληροφορεῖ τόν εὐσεβῆ Κρητικό Λαό, ὅτι ἔπειτα ἀπό τήν Ἀπόφαση Αὐτῆς τῆς 4 ης Μαΐου 2010, σχετικά μέ τήν πρωτοβουλία γιά τήν οἰκονομική στήριξη τῆς Χώρας μας, λόγῳ τῶν δυσκολιῶν τῆς πρόσφατης γενικώτερης καί τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, συγκεντρώθηκε, ἀπό τά παγκάρια τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου, κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, τό συνολικό ποσόν τῶν ἐξήντα πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων (65.400,00) εὐρώ.

Ἐπίσης, πληροφορεῖ ὅλους ὅτι, τήν Τετάρτη, 1 η Σεπτεμβρίου 2010, Συνοδική Ἀντιπροσωπία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιο καί τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ κ. Εὐγένιο μετέβη εἰς τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ὅπου συναντήθηκε μέ τόν Κύριο Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Φίλιππο Πετσάλνικο καί παρέδωκεν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τό συμβολικό τοῦτο ποσό, γιά τό Ταμεῖο Στήριξης τῆς Χώρας μας.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος μας εὐχαριστεῖ τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Κρητικό Λαό, γιά τήν συνδρομή καί τήν ἀρωγή τους εἰς τήν κοινή αὐτή προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, προτρέπει δέ ὅλους νά συνεχίσωμε τόν κοινό ἀγῶνα, τήν προσπάθεια καί τίς θυσίες γιά τήν ὑπέρβαση τῆς οἰκονομικῆς καί κάθε ἄλλης κρίσεως τοῦ Τόπου μας, μέ πνεῦμα σύμπνοιας, συμπόρευσης καί ἀγάπης.

 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.