ΤΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ

Εκδόθηκε πρόσφατα το Αρχιερατικό σε νέα, πλήρη και καλλιτεχνική μορφή. Τούτο είναι καρπός πολυετούς και εμπεδομόχθου προσπάθειας του Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου και Ομοτίμου Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος, ενώ τα έξοδα της εκδόσεως ανέλαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του συντάξαντος.

Το Νέο Αρχιερατικό ερείδεται σε λειτουργικές πηγές και κείμενα, αλλά και παλαιότερες εκδόσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Είναι εύχρηστο, πολυτελές, πλήρες και επαυξημένο, πλούσια και καλλιτεχνικά διακοσμημένο με επίτιτλα επιζωγραφισμένων χαλκογραφιών των παλαιών εκδόσεων Βενετίας και τυπωμένο σε εξαχρωμία σε υδατογραφημένο ολλανδικό χαρτί (ακουαρέλλα). Περιέχει εκτός των Λειτουργιών και συνήθων Ακολουθιών, περιστατικές Ευχές και Ακολουθίες.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμων, επί σειρά ετών Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Θεσ/νίκης, εργάστηκε με πολλή επιμέλεια και ζήλο και ολοκλήρωσε την έκδοση του Νέου Αρχιερατικού με βάση τις πηγές και το Πατριαρχικό Τυπικό, κατόπιν της σχετικής ευλογίας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος χαιρετίζει την έκδοση δια σχετικού συγχαρητηρίου επαινετικού και ευλογητικού Γράμματος.

Στην επεξεργασία των κειμένων συνεργάστηκε και ο εξίσου γνωστός και καταξιωμένος Λειτουργιολόγος κ. Ιωάννης Φουντούλης, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πατριαρχική Ευλογία 9

Πρόλογος 11

Η Θεία Λειτουργία του εν΄Αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου 17

Λόγος Κατηχητικός τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 51

Η Θεία Λειτουργία του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου 53

Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 84

Τάξις Καιρού 103

Τα εισοδικά των Δεσποτικών εορτών 110

Αι απολύσεις των Δεσποτικών εορτών 112

Ευχή εις τον εισερχόμενον εις διακονίαν εκκλησιαστικήν 115

Τάξις γινομένη επί χειροθεσία Αναγνώστου 116

Τάξις γινομένη επί χειροθεσία Ψάλτου 118

Τάξις γινομένη επί χειροθεσία Υποδιακόνου 120

Τάξις γινομένη επί χειροτονία Διακόνου 122

Τάξις γινομένη επί χειροτονία Πρεσβυτέρου 127

Τάξις γινομένη επί χειροτονία Επισκόπου 131

Τάξις γινομένη επί ενθρονίσει Μητροπολίτου 142

Τάξις γινομένη επί προχειρίσει Ηγουμένου 145

Τάξις γινομένη επί προχειρίσει Ηγουμένου εν τω Πατριαρχείω 148

Ευχή επί χειροθεσία Αρχιμανδρίτου 149

Τάξις εις το γενέσθαι Αρχιδιάκονον ή Μέγαν Οικονόμον ή Πρωτοπρεσβύτερον 150

Τάξις γινομένη εις το ποιείσθαι Πνευματικόν 152

Ενταλτήριον Γράμμα 154

Τάξις χειροθεσίας Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 155

Ακολουθία του αγίου Βαπτίσματος 157

Ακολουθία επί Μνήστροις, ή γουν του Αρραβώνος 170

Ακολουθία του Στεφανώματος, ή γουν του Γάμου 174

Σχεδίασμα : Αι Ακολουθίαι του Αρραβώνος και του Στεφανώματος συνημμένως τη Θεία Λειτουργία ( κατ ' αρχαίον έθος) 185

Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού 189

Ετέραι ευχαί του Αγιασμού 203

Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού των αγίων θεοφανείων 207

Ακολουθία της Γονυκλισίας τη Κυριακή της αγίας Πεντηκοστής εσπέρας 218

Ακολουθία της τελετής της Ινδίκτου εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω 234

Ακολουθία Νεκρώσιμος, ήτοι εις κεκοιμημένους 237

Ευχή εις Επίσκοπον ( επιτάφιος) 246

Ευχή εις κεκοιμημένον Ιερέα ( εξόδιος) 246

Ευχή εις κοιμηθέντα Μοναχόν 247

Ακολουθία Επιμνημόσυνος 249

Δέησις υπέρ των Προκεκοιμημένων τω Σαββάτω των ψυχών 252

Επιμνημόσυνος Δέησις υπέρ των εν πολέμω πεσόντων 253

Επιμνημόσυνος Δέησις υπέρ των ευεργετών της Παιδείας 254

Τάξις της Αρτοκλασίας 256

Περιστατικαί Ευχαί και Ακολουθίαι 259

Ευχή εις το ευλογήσαι τα Βαΐα τη Κυριακή των Βαΐων 259

Ευχή εις το ευλογήσαι εδέσματα κρεών τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα 260

Ευχή επί τοις προσφέρουσιν αμνόν 260

Ευχή των κολλύβων 261

Ευχή επί τη μνήμη Αγίου δια δόσεως κρεών, οίνου, άρτου και κολλύβων 261

Ευχή εις μετάληψιν σταφυλής της Αυγούστου 262

Ευχή επί ιστορηθείσαν καινήν εικόνα 263

Ευχή επί μετανοούντα 263

Ευχή ετέρα 264

Τάξις γινομένη επί θεμελίω Εκκλησίας 265

Τάξις γινομένη επί Σταυροπηγίω 266

Ευχή επί θεμελίω Σχολείου 267

Ευχή επί θεμελίω Οίκου 268

Ευχή επί θεμελίω παντός κτίσματος 268

Ευχή επί τη ενάρξει και λήξει μαθημάτων εν τοις σχολείοις 269

Ευχή επί ενάρξει παντός ιδιωτικού έργου 270

Ευχή επί ενάρξει παντός κοινωφελούς έργου 270

Ευχή επί εγκαταστάσει Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής 271

Ευχή ετέρα 271

Ευχή επί εγκαινίοις αρδευτικών έργων 272

Ευχή επί ευλογήσει νέου οχήματος 273

Ακολουθία επί εγκαινίοις πλοίου 274

Ακολουθία επί εγκαινίοις φιλανθρωπικού καταστήματος 279