Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Βρυωμένης Μεσελέρων Ἱεράπετρας

Κυκλοφόρησε τό νέο ἔντυπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ἐνοριακή Ἱερά Μονή Παναγίας Βρυωμένης Μεσελέρων Ἱεράπετρας.
Πρόκειται γιά μιά ἔγχρωμη, ἰδιαίτερα καλαίσθητη καί πολυτελή ἔκδοση, διατάσεων 23,5Χ13,5 cm, ἡ ὁποία ἦρθε νά προστεθεῖ στίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, μέ ἀριθμό ἐκδόσεως 10.
Ἡ νέα ἔκδοση περέχει, ἐκτός ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, κεφάλαια γιά τήν ἵδρυση καί τή θέση τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Μονῆς, τήν περιγραφή τοῦ Καθολικοῦ, τόν τοιχογραφικό διάκοσμο, τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, μαρτυρίες τῶν περιηγητῶν, τούς Νεώτερους χρόνους, τή Μονή σήμερα καί τέλος γιά τίς ἐκκλησιαστικές κατασκηνώσεις πού πραγματοποιοῦνται τά τελευταῖα χρόνια στούς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βρυωμένης. Τά παραπάνω κείμενα εἶναι διανθισμένα μέ σπάνιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τόν τοιχογραφικό διάκοσμο τοῦ κατάγραφου Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, ἀλλά καί ἀπό ἱστορικές φωτογραφίες, ὅπως τίς ἀποτύπωσε ὁ φωτογραφικός φακός τοῦ Ἰταλοῦ ἀρχαιολόγου-περιηγητῆ τῆς Κρήτης G. Gerola γύρω στά 1900.
Τό φυλλάδιο ἐκδόθηκε μέ πρόνοια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου καί μέ τή χορηγία τῆς Ἐνορίας Μεσελέρων, ἐνῶ τά κείμενα ἔγραψε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Κύριλλος Διαμαντάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ὁ ὁποῖος καί εἶχε τήν ἐπιμέλεια τῆς ἔκδοσης.
Μέσα ἀπό τίς σελίδες του καταγράφεται ἡ ἱστορική πορεία ἑνός ἀπό τά πιό σπουδαῖα μνημεῖα ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης, τό ὁποῖο ἔχει συντηρηθεῖ καί ἀναστηλωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια. Σύμφωνα μέ τόν πρόλογο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Εὐγενίου  «... Ὁ κατάγραφος ἀπό ἐξαιρετικῆς τέχνης τοιχογραφίες βυζαντινός ναός καί τά ὑπόλοιπα κτίσματα τῆς Μονῆς δένουν ἁρμονικά μέ τό βραχῶδες τοπίο τῆς περιοχῆς. Ὅποιος μελετήσει τήν πορεία τοῦ μοναστηριοῦ μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων ἀνακαλύπτει τήν τεράστια συμβολή του στήν πνευματική ζωή τοῦ τόπου καί στή διάδοση καί ἑδραίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καί τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἐδῶ στά ζοφερά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας λειτούργησε Κρυφό Σχολειό, ἐνῶ ἡ Μονή ὑπῆρξε κέντρο ἐπαναστατικό καί δέν ἔλειψε ἀπό κανένα ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγώνα...».

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά προμηθευτοῦν ἀπό τό Βιβλιωπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας (ὁδός Λασθένους 28, Ἱεράπετρα, τηλ. 28420 27585).