ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

 

Κατάλυσις νηστείας σε όλες τις τροφές («εις πάντα») επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις, ακόμη κι αν τύχει Τετάρτη η Παρασκευή.

1. Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή του  Ασώτου.

2. Κατά την εβδομάδα της Τυροφάγου, εκτός κρέατος, που δεν καταλύεται.

3. Κατά την Διακαινήσιμη Εβδομάδα.

4. Κατά την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος.

5. Από 25 Δεκεμβρίου μέχρι 4  Ιανουαρίου.

Κατά την περίοδο των νηστειών των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων επιτρέπεται κατάλυσις ιχθύος εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

 Επίσης, τα Σάββατα και τις Κυριακές όλου του χρόνου καταλύουμε λάδι και κρασί.  Εξαιρείται το Μεγάλο Σαββατο· τότε δεν καταλύουμε ούτε κρασί ούτε λάδι.

Την Πεμπτη του Μεγάλου Κανόνος καθώς και την Μεγάλη Πεμπτη, κατά αρχαία παράδοση, καταλύεται μόνον οίνος.