ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
7.00 π.μ.
6.00 μ.μ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 7.00 π.μ 5.00 μ.μ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7.00 π.μ. 5.00 μ.μ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 7.00 π.μ. 5.00 μ.μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 7.00 π.μ. 6.00 μ.μ.
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 6.30 π.μ. 7.00 μ.μ.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6.30 π.μ. 7.00 μ.μ.