Άγιοι Απόστολοι

Περιοχή :Καβούσι

Μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός διαστάσεων 4,50 Χ 7,00 μ. στο εσωτερικό του οποίου διατηρείται τοιχογραφικός διάκοσμος δύο φάσεων σε όχι καλή κατάσταση. Το εικονογραφικό πρόγραμμα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλία περιλαμβάνοντας έναν εκτεταμένο χριστολογικό κύκλο (σήμερα διακρίνονται δεκατρείς παραστάσεις του κύκλου από τον Ευαγγελισμό μέχρι και την Ανάληψη), την Κοίμηση της Θεοτόκου καθώς και σκηνές από την Π. Διαθήκη (Τρεις Παίδες, Φιλοξενία και Θυσία του Αβραάμ, Μωυσής προ της Φλεγομένης Βάτου). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η απεικόνιση της Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσας στην παράσταση της Γέννησης του Χριστού καθώς και η σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη κτητορική παράσταση της δεύτερης φάσης, όπου απεικονίζεται ανώνυμη πρεσβυτέρα. Οι δύο φάσεις του διακόσμου έχουν χρονολογηθεί στον 14ο και 15ο αιώνα. (Gallas-Wessel- Borboudakis 1983, 470)

Πληροφορίες σχετικά με το μνημείο :

Σημαντικές ώρες : κλειστή (ανοικτή κατόπιν συνεννοήσεως)
Σημαντικές ημερομηνίες (ημέρα/μήνας) : 30/6
Τύπος δρόμου : Άσφαλτος
Όνομα υπεύθυνου χώρου : Πατήρ Στυλιανός Πατεράκης
Τηλέφωνο υπεύθυνου χώρου : +30 28420 94680 , +30 6972877680
Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας : κ. Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης
Τηλέφωνο υπεύθυνου επικοινωνίας : +30 6988682012


Φωτογραφικό υλικό