Αγία Μαρίνα

Περιοχή : Μεσελέροι

 

Ο ναός της Αγίας Μαρίνας χρησιμοποιείται ως κοιμητηριακός ναός του οικισμού των Μεσελέρων. Είναι απλός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός διαστάσεων 4,00 Χ 7,00 μ. με δύο εγκάρσια σφενδόνια από τα οποία το ανατολικό έχει εν μέρει καταπέσει. Ο ναός φαίνεται ότι κατά καιρούς υπέστη σημαντικές ρηγματώσεις με αποτέλεσμα να ενισχυθεί με αντερισματική ενίσχυση σε όλο το μήκος της νότιας πλευράς. Οι τοιχογραφίες που σώζονται σε μέτρια κατάσταση στο εσωτερικό του ναού είναι εξαιρετικής ποιότητος. Παρά τις εκτεταμένες απώλειες της ζωγραφικής επιφάνειας στα ανώτερα σημεία της οξυκόρυφης καμάρας, στο μεγαλύτερο τμήμα της αψίδας του ιερού Βήματος και στον δυτικό τοίχο, το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού αποκαθίσταται σχεδόν στο σύνολό του. Οι χριστολογικές παραστάσεις που σώζονται είναι μόλις επτά, αλλά ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (Ευαγγελισμός, Γέννηση, Υπαπαντή, Έγερση Λαζάρου, Βαϊοφόρος, Λίθος, Εις Άδου Κάθοδος). Οι παραστάσεις αυτές καλύπτουν το σύνολο των επιφανειών πάνω από την γένεση της καμάρας, ενώ στον Δ τοίχο ο κύκλος προφανώς συμπληρώνονταν με την Σταύρωση. Πιο χαμηλά έχουμε μόνον μεμονωμένες μορφές σε δύο ζώνες: μία ζώνη μεταλλίων εκτός του ιερού Βήματος και την ζώνη των ολόσωμων μορφών, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει μία σπάνια σύνθεση. Πρόκειται για την απεικόνιση της Θεοτόκου που προσάγει τον μικρό Χριστό ως μαθητή στον Πρόδρομο. Η ίδια παράσταση έχει εντοπιστεί και στον ναό του Αγίου Αντωνίου στον οικισμό Κουτσουρά Ιεράπετρας. Οι τοιχογραφίες έχουν χρονολογηθεί γύρω στο 1300 και πάντως πριν την δεύτερη δεκαετία του 14ου αι. (Μαδεράκης 1994, 24-25).

Πληροφορίες σχετικά με το μνημείο :

Χώροι στάθμευσης :
Σημαντικές ώρες : όλη την ημέρα ανοικτή
Σημαντικές ημερομηνίες (ημέρα/μήνας) : 17/7
Τύπος δρόμου : Χωματόδρομος
Όνομα υπεύθυνου χώρου : Πατήρ Νικόλαος Ζαχαράκης
Τηλέφωνο υπεύθυνου χώρου : +30 6972727601
Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας : Πατήρ Νικόλαος Ζαχαράκης
Τηλέφωνο υπεύθυνου επικοινωνίας : +30 6972727601
Ιστότοπος: www.imis.gr


Φωτογραφικό υλικό