Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  

Αρχ/κος Επίτροπος Πρωτ. Σπυρίδων Ρελάκης

ΤΗΛ. 28430 61043,28430 61050, 6937 209855

 

ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ Τ.Κ. 723 00 — Ι. Ν. Αναλήψεως Σωτήρος

Μπετείνης Μιχαήλ ΤΗΛ. 28430 24623

 

ΖΑΚΡΟΣ Τ.Κ. 723 00 — Ι. Ν. Υπαπαντής του Κυρίου

Παθιάκης Νεκτάριος ΤΗΛ. 2843026959

 

ΚΑΡΥΔΙ  Τ.Κ. 723 00 — Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

ΣΙΤΑΝΟΣ  Τ.Κ. 720 59 — Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Σφενδουράκης Νικόλαος ΤΗΛ. 28430 24998, 6973826994

 

ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ  Τ.Κ. 720 59 — Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου

 

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 723 00 — Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού ΤΗΛ. 28430 25605

Ροδουσάκης Νικόλαος ΤΗΛ. 28430 25218

 

ΚΕΛΛΑΡΙΑ Τ.Κ. 723 00 — Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου

 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ Τ.Κ. 723 00 — Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής

Μαρκάκης Εμμανουήλ ΤΗΛ. 6977788374

 

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ Τ.Κ. 723 00 — Ι.Ν. Αγίας Τριάδος ΤΗΛ. 28430 61050

Ρελάκης Σπυρίδων ΤΗΛ.  28430  61043

 

ΡΟΥΣΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τ.Κ. 723 00 — Ι. Ν. Αγ. Τριάδος ΤΗΛ. 28430 24707

Γαλανάκης Μιχαήλ ΤΗΛ. 28430 25508